A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти Підгаєцької міської ради Тернопільської області

ЗА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЄ КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дата: 15.08.2019 09:12
Кількість переглядів: 66

   Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, затверджено «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (далі – Положення). Відповідно до цього Положення визначено обов’язки посадових осіб закладу освіти та організацію роботи з охорони праці й безпеки життєдіяльності.
   До основних обов’язків керівника закладу освіти (ректора, директора, завідувача)належать:
- створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці;
- заборона  проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;
- створення служби охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Типового положення про службу охорони праці  в закладі освіти, яка безпосередньо підпорядковується йому; 
- призначення  відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначення їх функціональних обов’язків, забезпечення функціонування системи управління охороною праці;
- призначення наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
- затвердження посадових інструкцій керівників структурних підрозділів, працівників із обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
- оцінювання перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу освіти;
- вжиття заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
- укладання колективного договору (угоди), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечення його виконання;
- забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним договором (угодою), приписів органів Держпраці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки);
- організація на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видання наказів, розпоряджень із цих питань;
- сприяння в здійсненні громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;
- контроль забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників закладу освіти, здобувачів освіти;
- організація профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти, проведення роботи з розроблення програми вступного інструктажу та забезпечення проведення всіх видів інструктажів;
- здійснення контролю за підготовкою трудових студентських загонів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;
- організація роботи щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці для працівників та інструкцій із безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти;
- сприяння в проведенні дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов'язковою реєстрацією у спеціальному журналі;
- забезпечення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладу освіти відповідно до законодавства;
- сприяння у виконанні організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенні атестації робочих місць за умовами праці;
- організація проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (зі змінами), та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (зі змінами);
- виключення випадків виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників закладу освіти та стан довкілля;
- вжиття заходів при настанні нещасного випадку під час освітнього процесу з розслідування таких нещасних випадків.

   Керівники закладів освіти! Пам’ятайте, що знання Вами своїх обов’язків щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, трудового процесу, вжиття заходів із запобігання травматизму та належна організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності стане запорукою збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та підлеглих працівників!


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень